ÎNCĂRCARE RAN

Data la care s-au calculat indicatorii de încărcare RAN: 04-03-2021 14:03
Indicatorii arată procentul de gospodarii pentru care UAT-urile au transmis date în RAN raportat la gospodariile totale existente la nivelul fiecarui UAT pentru un anumit an

0 %

GOSPODĂRII

PENTRU CARE PRIMĂRIILE CONECTATE LA RAN
AU ÎNCĂRCAT DATE ÎN ANUL 2021

IMPORTANT: Baza de raportare este calculată din datele completate doar de primăriile conectate la sistemul RAN
Pentru restul de primării sistemul RAN nu deţine informaţii privind numărul total de gospodării înscrise în registrul agricol.
(Numărul de primării conectate este calculat din totalul naţional de primării care au declarat numărul de gospodării inventariate pentru anul selectat)